Voor wie

Waarvoor kun je bij Psot-Stedebroec terecht?

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.

Lichamelijke symptomen van stress:  Aanhoudende vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen nek-schouder- of armklachten, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk

Psychische symptomen van stress:  niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen

Gedragsmatige symptomen van stress:  minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap-kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten

Somatisch Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) klachten worden zo genoemd als je al een lange periode last hebt van lichamelijke klachten of ernstige vermoeidheid en de artsen hier geen duidelijke oorzaak voor kunnen vinden. Soms was er in het verleden wel een ziekte, ontsteking of een ongeval, maar dat verklaart niet waarom de klachten (in die mate ) voortduren en zijn een op zichzelf staand probleem geworden. Deze klachten hebben lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen. Medische behandelingen, medicatie of eerdere therapie hebben tot nu toe onvoldoende opgeleverd. Kijk voor meer info op: wat zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.

Chronische pijnklachten U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen? De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan en weer grip krijgt op uw eigen leven. Meer uitleg? Kijk op chronische pijnklachten

Slaapproblemen Een goed bioritme is belangrijk om overdag normaal te kunnen functioneren en ’s nachts lekker te kunnen slapen. Het is belangrijk om na te gaan welke onderdelen in jouw dag van 24 uur slaapproblemen in stand houden. Een slaapstoornis is dus niet alleen een nachtelijk probleem. Het verband met je dagelijks functioneren mag je niet uit het oog verliezen. Goed inzicht verkrijgen in de aard en de ernst van de stoornis is noodzakelijk om zelf grip te krijgen op het slaapprobleem en er verbetering in te kunnen gaan brengen. Wilt u meer lezen? Kijk op therapie bij slaapproblemen

 

Share This: