Spanning

Wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren,
onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond
wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel.

Stress is de lichamelijke en geestelijke reactie op twee soorten prikkels namelijk:

  1. Externe stressoren zijn bronnen van spanning van buiten het lichaam, zoals gezin, eetgewoonten, het werk of de buurt. Pijn of ziekte is echter ook een stressor. Stressoren zijn de eisen die het leven aan een ieder stelt.
  2. Interne stressoren: zijn bronnen van spanning vanuit ons denken, onze emoties en fantasie, zoals ambitie, perfectionisme, angst en onzekerheid. Deze zou men kunnen omschrijven als de eisen die men aan zichzelf of aan het leven stelt.
In de psychologie betekent ‘stress’ ’spanning’.
“Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen.”

Externe en interne stressoren kunnen elkaar versterken.

 De gevoeligheid voor stress is per persoon verschillend, dit komt o.a. omdat de een nu eenmaal meer stress kan dragen dan de ander (erfelijkheid ) maar ook de manier waarop je met de stressoren omgaat ( de coping ) hebben invloed. De tijd speelt ook een belangrijke rol. Naarmate men langer aan stress blootstaat dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen en neemt de kans op het krijgen van klachten toe.

Share This: