Informatie

Vergoedingen
Hoe zit het met de vergoeding van psychosomatische oefentherapie in het huidige zorgstelsel?
Basisverzekering
De basisverzekering van de zorgverzekering vergoedt voor psychosomatische oefentherapie het volgende:
voor jeugdigen t/m 17 jaar worden in totaal 18 behandelingen vergoed. Voor mensen met een chronische aandoening (van de VWS-lijst) worden alle behandelingen vergoed, behalve de eerste 20 keer. Deze zult u zelf moeten betalen, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Alle andere aandoeningen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Aanvullende verzekeringen
In de meeste gevallen wordt psychosomatische oefentherapie vergoed vanuit de aanvullende pakketten. De mate waarin behandelingen vergoed worden, wordt bepaald door de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden door uw aanvullende verzekering en het daarbij behorende maximale bedrag.
Uw eventuele eigen risico
Het eigen risico wordt alleen toegepast op diensten uit de basisverzekering (uitgezonderd: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt) en niet op de aanvullende pakketten.

Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars, hun voorwaarden en aanbiedingen zie: www.kiesbeter.nl

Share This: