KI levendige ontspanning

Wat is Ki? 

Ki is Japans voor energie, de universele kracht waarvan alles wat leeft gebruik maakt. Ki is het resultaat van de eenwording van lichaam en geest. Eenheid van lichaam en geest is in wezen een natuurlijk ‘zijnstoestand’ waarin ieder mens geboren wordt, maar waarvan wij het bewustzijn in ons opgroeien in de samenleving verliezen. In de Ki-training leer je te voelen hoe het is om die Ki-energie te gebruiken waardoor je zowel lichamelijk maar vooral geestelijk heel sterk kunt zijn zonder spierkracht te gebruiken. In China wordt deze energie “Chi” (zoals in Tai Chi en Chi Quong) genoemd.

Doel van de training is dat je letterlijk meer in je kracht bent, dus zelfverzekerder. Je voelt je zekerder in moeilijke situaties, je gaat beter met je lichaam om en leert naar je lichaam te luisteren, je gebruikt je kracht beter en effficiënter, je wordt minder snel moe en je kunt pijn beter verdragen.

Als het zwaartepunt en je aandacht zich in de Ki-punt bevinden ( het punt ongeveer 3 cm onder de navel ), sta je in verbinding met je gevoel. Van oudsher zeggen mensen: “denk niet met het hoofd, maar met de onderbuik”

Maar eigenlijk kun je Ki niet uitleggen maar moet je voelen! Het is een prachtige focusoefening die goede resultaten geeft bij paniek- en angstgevoelens.

Share This: