NLP

Heel veel van wat wij zien, horen, voelen, proeven en ruiken wordt opgeslagen in het lichamelijke en geestelijke geheugen.

Vanuit deze ervaringen reageren wij weer op nieuwe gebeurtenissen in ons leven. Dit gaat onbewust en via vaste patronen. Bij de verwerking speelt taal een belangrijke rol. Soms kunnen we ook wat vast komen te zitten in deze onbewuste patronen. Situaties lijken zich te herhalen en er ontbreekt een heldere verfrissende blik op verandering.

Wat is Neurolinguistisch Programmeren (NLP)?
De NLP heeft veel kennis van de dynamiek tussen onze waarnemingen via ons zenuwstelsel (neuro) en de verwerking (programmeren) ervan in ons brein middels taal en denkkaders (linguïstiek). Vanuit deze kennis zijn verschillende technieken ontwikkeld die snel en effectief werken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken.

De technieken zijn erop gericht om negatieve vaste patronen te doorbreken. Eigen positieve ervaringen kunnen gebruikt worden om moeilijke situaties anders en beter aan te pakken. Zo kunt u onder andere leren om zelfstandig uw emoties beter te sturen. Kortom NLP technieken helpen weer bewust richting te geven aan uw leven en helpen om ongewenste situaties op een nieuwe manier te bekijken.

Sommige technieken werken heel snel. Na enige training kunnen ze u leren binnen vijf seconden te ontspannen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van visualisatie.

Voor wie?
NLP wordt succesvol toegepast bij allerlei lichamelijke klachten, zoals spanningsklachten en bij emotionele klachten zoals onzekerheid, woede, (faal)angst en tekort aan zelfvertrouwen. Ook in conflictsituaties, waarbij de cliënt moeite heeft met het maken van keuzes of het bereiken van doelen, heeft NLP zijn nut bewezen. Kenmerkend is dat de technieken doelgericht zijn in plaats van probleem gericht.

Psychosomatische oefentherapie en NLP:
Verwerking van waarneming via onze zintuigen vind in onze psyche en in ons lichaam plaats. NLP is hier sterk bewust van en gebruikt dan ook technieken waarbij zowel het lichaam als de psyche betrokken worden. Om deze reden past het zeer goed bij psychosomatische oefentherapie.

Share This: