Psychosomatisch

Het begrip psychosomatisch is een samenvoegsel van twee Griekse woorden:
‘psycho’ en ‘soma’.

Met ‘psycho‘ wordt de psyche bedoeld, ook wel de geest of alles wat met het mentale te maken heeft, zoals gedachten, emoties, sociale invloeden en gedrag. ‘Soma‘ betekent niks anders dan ‘lichaam’ in het Grieks.

Wanneer iets ‘psychosomatisch’ wordt genoemd, gaat het dus over de relatie tussen de psyche en het lichaam. De psyche en het lichaam zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu, bij iedereen. De psychosomatisch oefentherapeut heeft zich vanuit de oefentherapie gespecialiseerd in deze relatie tussen psyche en lichaam.

Omdat er zo’n nauwe relatie is tussen lichaam en psyche is het ook niet vreemd dat zowel het dagelijks bewegen als de status van al die lichaamsstructuren ook wordt beïnvloed door de psyche.

De gezondheid wordt sterk bepaald door de balans tussen stress en rust, inspanning en herstel, de balans in emoties, de manier van omgaan met problemen, gevoeligheid, stemming, enzovoort.

De psychosomatisch oefentherapeut besteedt aandacht aan zowel de lichamelijke als de psychische, sociale en gedragsmatige kanten van gezondheid, dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Share This: