Autogene training

Autogene training is een ontspanningsmethode, die in het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld is door de Duitse psychiater Johannes Heinrich Schultz ( 1884-1970 ).

Hij ontwikkelde zijn methode op basis van ervaringen van mensen die onder hypnose verkeerden. Na de hypnotische toestand voelden zij zich lichamelijk verfrist en ontspannen. In de benaming autogene training staat het woord autogeen voor het zelf doen ontstaan (‘autos’ betekent ‘zelf’ en ‘genese’ betekent ‘doen ontstaan’). Letterlijk betekent autogene training dus oefenen in het zelf doen ontstaan. De methode leert mensen om zelf gevoelens van ontspanning te laten ontstaan.

Zelfsuggestie speelt een grote rol.

Het zelf suggereren van reacties als ík ben rustig’ of ‘ mijn arm is zwaar’ doet die reacties ontstaan zonder te af te dwingen. Door drie keer per dag te trainen ontstaat door conditionering een koppeling tussen bewuste concentratie op lichamelijke reacties en het daadwerkelijk plaatsvinden van deze reacties. Men komt in een diepere bewustzijnslaag en tegelijkertijd voltrekt zich een vegetatieve omschakeling. Hierdoor ontstaat er een diepe totale ( zowel geestelijke als lichamelijke ) ontspanning. Als gevolg van de oefeningen is er ruimte voor natuurlijk herstel.

Deze ontspanningsmethode spreekt patiënten enorm aan omdat hij een dubbele werking heeft. De totale ontspanning en herstel, maar ook de ik-sterkte wordt ermee vergroot… Ik kan mezelf druk maken maar ik kan mezelf ook rustig maken!

Share This: