Therapeutische gesprekken

In de begeleidende coachingsgesprekken staan we stil bij het probleem waar je mee zit en wat je graag wilt bereiken.

Het kan gaan om een situatie op je werk of in je privé-leven. Wat gaat niet naar wens en hoe zou je het willen zien. We stellen samen een plan op, waarin we werken aan het bereiken van je doel.
Bij deze wordt ervan uitgegaan dat jij met steun van de therapeut zelf de oplossingen voor je problemen kan vinden, zelfs je talenten verder kan ontwikkelen.

• Hoe kan ik beter omgaan met stress;
• Hoe verbeter ik mijn communicatie;
• Hoe bereik ik met mijn gedrag wat ik wil;
• Wat zijn mijn talenten en kwaliteiten;
• Hoe vind ik meer plezier in mijn werk of leven.

Door te werken aan het oplossen van je problemen kun je nog meer vanuit je eigen kracht en kwaliteiten leven en werken.
 Psot-stedebroec kan je net het steuntje in de rug bieden om meer balans en rust in je leven te krijgen.

Share This: